RSS
ENNL

Leasing

(incl Financial Lease & Operating Lease)

Leasing is een aparte vorm van financieren Société Générale Equipment Finance koopt het materiaal waarin u wenst te investeren en u gebruikt het materiaal en betaald daarvoor een periodieke vergoeding.

Op het einde van de looptijd zijn er verschillende opties afhankelijk van de gekozen leasingvorm: 


- aankoop van het materiaal aan een vooraf bepaalde prijs of tegen de dan geldende marktwaarde

- verlenging van het leasingcontract

- teruggave van het materiaal

Afhankelijk van de wens van de klant en de aard van het materiaal kunnen er meerdere leasingvormen aangeboden worden: Operational en Financial Leasing, full-payout en non-full-payout, sale & leaseback, software lease.

Structuur

Voordelen

  • vrijhouden van liquiditeit voor uw kernactiviteit
  • mogelijkheid tot verbetering van uw balanspositie
  • vaste en voorspelbare kosten door vooraf vastgestelde leasetermijnen
  • mogelijkheid tot modernisering door relatief korte looptijden
  • mogelijkheid om belastingdruk te spreiden